"Nauči da zagrliš, a ne da udariš"

U skladu sa Instanbulskom konvencijom i Strategijom za sprečavanje i borbu protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici 2021. - 2025. god. nastala je ideja za projekat, koji ima za cilj da upozna javnost sa izazovima, koji se javljaju u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja prema ženama i nasilja u porodici, koje je sve više prisutno na svim nivoima.

Pozivamo sve zainteresovane da nam se priključe u petak, 19. novembra u 15h u UK Parobrod, na projektu „NAUČI DA ZAGRLIŠ, A NE DA UDARIŠ", pod pokroviteljstvom Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, dok se kao nosilac projekta potpisuje Centar za žrtve nasilja DAR.

Sagovornici na ovoj tribini su: Ministarstvo za brigu o porodici i
demografiju, Predstavnik kancelarije poverenika za zaštitu
ravnopravnosti, ispred Udruženja „Centar za žrtve nasilja DAR„ predsednica Marija Milanović, profesor političkih nauka dr Hatidža Beriša, specijalista dr neuropsihijatar Mirjana Tomović, advokat Aleksandar Milićević.

chevron-downmenu-circlecross-circle