Oktobar - mesec zaštite zdravlja

Rezidentni psihoterapeut u Ustanovi kulture Parobrod Mia Popić sa saradnicima predstavlja psihološke programe za javnost:

Centar za edukaciju istraživanje i razvoj je nevladino i neprofitno udruženje čija je glavna misija promocija i zaštita mentalnog zdravlja u zajednici.

“Oktobar – mesec zaštite mentalnog zdravlja u UK Parobrod” Opšti cilj projekta je podizanje svesti šire javnosti o problemima mentalnog zdravlja i mogućim izvorima podrške u prevazilaženju emotivnih problema. Projekat će se održati u toku oktobra, uoči 10. Oktobra Svetskog dana zaštite mentalnog zdravlja. Iz tog razloga će ovaj mesec u Parobrodu, kroz niz aktivnosti, biti obeležen kao mesec zaštite mentalnog zdravlja mladih.

Aktivnosti projekta usmereni su na 3 ciljne grupe: Mladi uzrasta 15 – 30 godina Istraživanje koje je Centar za edukaciju istraživanje i razvoj sproveo u toku 2013. godine, pokazalo je da više od polovine učenika navodi da je u protekle dve godine doživelo bar jedan stresan životni događaj.  Navedeni podaci govore o potrebi za uspostavljanjem usluga psihološke podrške koja će omogućiti mladima da prepoznaju emotivne tegobe sa kojima su suočeni i ovladaju veštinama neophodnim za uspešno prevazilaženje ovih problema.

Projekat je osmišljen kroz tri celine: 1. Realizacija 4 interaktivne psihološke radionice 2. Realizacija 4 “Friday night live” događaja u okviru kojih će eminentni psihoterapeuti demonstrirati kako izgleda jedna psihoterapijska seansa 3. Realizacija antistigma kampanje

chevron-downmenu-circlecross-circle