Četvrtak, 26. maj, 19h

ПРОГРАМ

Print mediji - Da li (i šta!) Srbija čita?

2. Ediciju o pop kulturi medija, naša programska kourednica Ana Martinoli (od milja nazvana Anom Vintur Parboroda), završava, nakon priča o Radio Beogradu, televiziji i istraživačkom online novinarstvu, četvrtim izdanjem o štampi.

Print mediji - Da li (i šta!) Srbija čita? Šta prodaje print medije danas - naslov, fotografija, autori i novinari ili...? Da li print može da preživi u digitalnom medijskom dobu? 

A da li nedeljnici u Srbiji mogu da prežive doba tabloida i reality programa? Kakva je publika print medija u Srbiji? Šta se prelistava, šta se preskače, a šta se prepričava iz novina? Menjaju li se uloga i uticaj print medija?

Učestvuju: Nikola Tomić, NIN. Jovana Gligorijević, Vreme. Branko Rosić, Nedeljnik

Priču nastavljamo tokom leta i jeseni, stay tuned.

chevron-downmenu-circlecross-circle