ПРОГРАМ

Promocija knjige "Nije rečnik za seljaka" Vojko Gorjanc

Promocija studije ’’Nije rečnik za seljaka’’ ( prevela sa slovenačkog Majda Moličnik, Biblioteka XX vek, 2017) slovenačkog lingviste Dr Vojka Gorjanca, održaće se u četvrtak, 12. oktobra od 19 časova u Parobrodu.
Osim autora, govoriće recenzentkinja ove studije Dr Marina Katnić-Bakaršić, Dr Ranko Bugarski i Dr Ivan Čolović, urednik izdanja, uz moderiranje Katarine Lazić, urednice književno tribinskog programa u Parobrodu.

Studija ’’Nije rečnik za seljaka’’ donosi uvid u leksikografiju i leksikografske opise sa aspekta kritičke lingvistike, pre svega kritičke analize diskursa i kvir lingvistike, čime se uključuje u rasprave u okviru kritičke leksikografije. Daje prikaz istraživanja o položaju rečnika u društvu i njihovog shvatanja u raznim kulturnim kontekstima, kako sa aspekta laičke jalovosti, tako i leksikografa i lingvista. Takođe, analizom rečničkih opisa otkriva njihovu ideološku prirodu. Rečnički opisi su interpretacija diskurzivne realnosti kroz oči leksikografa, hvatanje nestabilnog značenja koje se neprestano menja u diskursu, dakle uvek su leksikografski aproksimativ- i istovremeno interpretacija, zato je logično da je leksikografski rad daleko od bilo čega što bi moglo da bude objektivno.

Dr Vojko Gorjanc redovni je profesor na Odseku za prevođenje Filozofskog fakulteta Univerziteta u Ljubljani. Predstavnik je ljubljanskog univerziteta u Evropskom savetu za jezik i član Stalne međunarodne konferencije univerzitetske nastave za prevodioce i tumače.
Dr Marina Katnić- Bakaršić redovna je profesorica sarajevskog Filozofskog fakulteta i Akademije scenskih umetnosti. Gostujuća je profesorica na Filozofskim fakultetima u Ljubljani, Rijeci, Beču, Klagenfurtu i Tokiju. Članica PEN centra BiH od 2007. godine.
Dr Ranko Bugarski, anglista i sociolingvista, profesor Filološkog fakulteta u Beogradu, član Evropske akademije nauka i umetnosti i ekspert Saveta Evrope za regionalne i manjinske jezike.

chevron-downmenu-circlecross-circle