Prvo međunarodno bijenale litografije

Prvo međunarodno bijenale litografije pokrenuto je sa ciljem da se na jednom mestu prikažu dela umetnika iz različitih delova sveta izvedena u tehnici litografija. Kao što nam litografski kamen pruža punu slobodu stvaranja, tako i ova manifestacija poštuje raznolikost savremenih poetika, škola, pravaca i pristupa umetnosti štampanja sa litografskog kamena. Ne opterećena formom i zadatim temama, teži da pronikne u suštinu stvaranja i tajne ove čudnovate tehnike. Magija koju je Alojz Zenefelder pretočio u grafičku tehniku pre 222 godine traje a naš cilj je da na svake 2 dajemo dodatni impuls. Umetnici koji stvaraju u tehnici litografija sprovode svoje zamisli kroz njen izvorni oblik kao i kroz inovacije, intervencije i eksperimenate. Na ovoj izložbi su nam preko svojih otisaka približili svet litografije.
Želim da se zahvalim svima koji su doprineli da ova izložba bude realizovana. Na kraju, ali nikako na poslednjem mestu dugujem zahvalnost svim umetnicima koji su se odazvali na konkurs i omogućili nam da vidimo savremene tokove i tendencije u oblasti litografije.
Kao autor ove manifestacije učiniću sve da organizaciono, tehnički i na svaki drugi način bude bolja, a verujem da će i umetnici svojim delima i odzivom učiniti da se kvalitet smotre podigne na još viši nivo.
Prvo međunarodno bijenale litografije je započelo svoj život, i neka traje.

Direktor Prvog međunarodnog bijenala litografije
dr Marko Kalezić

chevron-downmenu-circlecross-circle