ПРОГРАМ

Razgovor o romanu "Purpurna dekada" Vladimir Kopicl

Vladimir Kopicl novosadski  pesnik, esejista i prevodilac, pola veka svog umetničkog rada krunisao je nedavno, novim, žanrovski različitim knjigama: Esejima ’’Umetnost i propast’’ (edicija ’’Kontrateg’’, Futura publikacije) poetskom zbirkom ’’Udaljeni bubnjevi ’’ (edicija ’’Anagram’’, KCNS) i  romanom ’’Purpurna dekada’’ (beogradska ’’Dereta’’)

O svom prvom, žanrovski raznolikom romanu, objedinjujući  kreaciju i kritiku, pored Vladislave Gordić Petković, književne kritičarke i teoretičarke književnosti, Kopicl premijerno govori  na FB stranici UK Stari grad, u četvrtak 22. oktobra od 20 časova.

Polazeći od starog upozorenja  Tarasa Kermaunera, slovenačkog filozofa, istoričara književnosti, kritičara i prevodioca, da su ’’cinici počeli da pišu za široku publiku’’ pa sada živimo u doba ’’literature-kulture, tržišne produkcije robe koja je namerno trivijalna’’, Kopicl se ’’pinkovski’’ bori  protiv sistema, prema  blandi-skandi- mandi  modelu.

’’Purpurna dekada’’ preispituje  odnos muškarca i žene, u zagrljaju spektakularne global-potrošačke megamašine, koja zemenjuje svaku transcendenciju, a u njenoj  osnovi  su:  samoća, osama, ništavilo i praznina.

Vladimir Kopicl, autor knjiga poezije, eseja, zbornika i antologija, dobitnik  mnogobrojnih nagrada. O njegovom umetničkom i književnom radu objavljeno je nekoliko monografija. 

chevron-downmenu-circlecross-circle