Retrospektiva radova studenata pejzažne arhitekture

RETROSPEKTIVA STUDENTSKIH RADOVA

STUDENATA PEJZAŽNE ARHITEKTURE

Utorak 17.04 19h Teatar/Teatar hol

Studentsko udruženje pejzažnih arhitekata Srbije (SUPA’S) organizuje izložbu Retrospektive radova studenata pejzažne arhitekture  koja će trajati od 17.-30.04.2018. godine. Izložba obuhvata  projekte koji se odlikuju kreativnim i sveobuhvatnim pristupima rešavanja problema u pejzažu.

Oblasti delovanja pejzažne arhitekture koje su obrađene projektima su: oblikovanje otvorenih gradskih prostora kao što su: parkovi, skverovi, šetališta, pjacete i trgovi;  zelena infrastruktura; ruralni predeli;  planiranje rekreativnih prostora; uređenje prostora oko objekata  (školska dvorišta, dvorišta bolnica, dečijih i sl. ustanova); otvoreni prostori stambenih blokova; obnova zaštićenih objekata kulturno-istorijskog nasleđa i drugo.

Cilj izložbe je edukacija građana i podizanje svesti o značaju i širini delovanja pejzažne arhitekture u različitim sredinama i prilagođavanje ljudskim potrebama uz očuvanje prirode.

U toku trajanja izložbe biće održana i tematska predavanja gde će, zbog samog interdisciplinarnog pristupa, predavači biti kako sa Šumarskog tako i sa drugih fakulteta.

Na otvaranju izložbe koje je zakazano za utorak 17. april sa početkom u 19 časova, uvodnu reč održaće predstavnici Udruženja pejzažnih arhitekata Srbije (UPAS) i Studentskog udruženja pejzažnih arhitekata Srbije (SUPA’S).

chevron-downmenu-circlecross-circle