Žive knjige, Čika Boca

Čika Boca vas poziva na „Žive knjige“, na događaj tokom kojeg će mladi ljudi lečeni od raka (neformalna grupa MladiCe) sa posetiocima podeliti svoje autentične životne priče. Cilj „Živih knjiga“ je da doprinesu boljem razumevanju izazova sa kojim se mladi ljudi sreću tokom i nakon lečenja od raka, svemu onom što im je rak odneo, ali i doneo. „Žive knjige“ smo osmilili, oslanjajući se na metodologiju „Žive biblioteke“ (Living library), kao interaktivnu i tematsku čitaonicu gde čitaoci pozajmljuju knjigu na određeno vreme. U ovom slučaju knjige čine mladi ljudi lečeni od raka, a čitanje se odvija kroz dijalog.  Ovakvo čitanje knjiga vas oplemenjuje i dajepotpuno novi pogled na ovu decu i mlade, ali i novu perspektivu vlastitog života. “Žive knjige” su deo kampanje u okviru nacionalnog meseca borbe protiv raka, koja ima za cilj da podigne svest ljudi o dečijem raku, u neposrednom kontaktu sa osobama koje su se lečile od raka u detinjstvu. Čika Boca je udruženje roditelja dece lečene od raka. Okuplja i radi na psihosocijalnoj rehabilitaciji dece  i mladih tokom i posle lečenja iz cele Srbije. Uvodimo inovativne i savremene programe podrške deci i mladima lečenim od raka, učestvujući u procesu tranzicije i inkluzije dece i mladih po završenom lečenju.

chevron-downmenu-circlecross-circle